• heroriëntatie Oostflank 1e fase, gemeente Wijchen

  • herontwikkeling Oostoever, Stadsdeel Nieuw-West

  • revitalisering Bos en Lommerplein

Recente projecten

Indiening 2 subsidieaanvragen Steen-Goed Benutten op basis van no-cure/no-pay

24-07-2015

Indiening subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van sociale woningbouw aan de Callenbachstraat in Nijkerk, in opdracht van de Woningstichting Nijkerk. En indiening subsidieaanvraag voor het woningbouwproject Bijenvlucht in opdracht van Aalberts Ontwikkeling bv en Latei uit Amersfoort.

Quickscan en ontwikkelingsstrategie Centrumplan Eelde

24-07-2015

Opstellen van quickscan en ontwikkelingsstrategie voor de centrumontwikkeling van Eelde

Projectleider overlastgevende panden Middelland/Nieuwe Westen, Rotterdam

19-08-2014

Projectleider en kwartiermaker belast met de aanpak van overlastgevende panden in ruime zin (verloederd, leegstaand of juist gekraakt, illegale activiteiten, etc.) als onderdeel van de Alliantie Middelland.