• heroriëntatie Oostflank 1e fase, gemeente Wijchen

  • herontwikkeling Oostoever, Stadsdeel Nieuw-West

  • revitalisering Bos en Lommerplein

Recente projecten

Indiening subsidieaanvraag Steen-Goed Benutten

24-07-2015

Indiening van subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van sociale woningbouw aan de Callenbachstraat in Nijkerk, in opdracht van de Woningstichting Nijkerk.

Quickscan en ontwikkelingsstrategie Centrumplan Eelde

24-07-2015

Opstellen van quickscan en ontwikkelingsstrategie voor de centrumontwikkeling van Eelde

Projectleider overlastgevende panden Middelland/Nieuwe Westen, Rotterdam

19-08-2014

Projectleider en kwartiermaker belast met de aanpak van overlastgevende panden in ruime zin (verloederd, leegstaand of juist gekraakt, illegale activiteiten, etc.) als onderdeel van de Alliantie Middelland.