Projecten

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg
Periode:
2018
Contact
Ing. A. Wennink teammanager Natuur, Water en Ondergrond
Details
Programmamanager t.b.v. de Ontwikkeling van drie stadsregionale parken rond Tilburg: Stadsbos 013, landschapspark Pauwels en het Vorstelijk Landschap (Moerenburg-Koningshoeven)
Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Periode:
2016 - 2018
Contacten
Mw. C.J.M. Zwinkels, programmamanager
Rob Overkamp, bewoner/voorzitter werkgroep
Details
Projectleider van de werkgroep Leefbaarheid binnen het co-creatie proces Mooi Mooier Middelland
Website
http://www.mooimooiermiddelland.nl/
Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Periode:
2016
Contact
Drs. M. van de Ven, Stadsmarinier Spaanse Polder
Details
Quick scan van de staat van het bedrijfsvastgoed in de Spaanse Polder en instrumentarium t.b.v. handhaving en verbetering van de uitstraling
Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Periode:
2014 - 2016
Contacten
Drs. Marcel van de Ven, Stadsmarinier Middelland/Nwe Westen, Directie Veiligheid
Mw. Ir. Marie José van Ansem, gebiedsaccountmanager Delfshaven, Stadsontwikkelintg
Details
Projectleider belast met de aanpak van overlastgevende panden in ruime zin (verloederd/achterstallig onderhoud, leegstaand of juist gekraakt, illegale activiteiten, etc.) in het kader van Mooi, Mooier Middelland.
Website
http://wikidelfshaven.nl/index.php/Middelland_en_het_Nieuwe_Westen
Opdrachtgever:
Gemeente Nijkerk
Periode:
2014 - 2015
Contact
Mw. Drs. M.E. Veldhoen, Teamleider Ontwikkeling
Details
Stad+Straat heeft namens de gemeente Nijkerk twee subsidieaanvragen ingediend, één voor het herontwikkeling van het Baken en één voor de herinrichting van de Torenstraat/Vrijheidslaan.
Website
http://www.gelderland.nl/4/actueel/Nieuws/Impulsplan-Wonen-levert-veelvoud-aan-investeringen-op.html
Periode:
2014 - 2014
Contacten
Ing. G. de Jong, afdelingsmanager RME
Ir. W. W. Man, senior projectleider Bouwbureau
Details
Het betreft hier o.a. een aanvraag voor het project Oostflank 1e fase Wijchen. Stad+Straat heeft eerder, namens de gemeente Wijchen, een subsidieaanvraag voor het project Tuin van Woezik verzorgd voor de 1e tranche in 2013 van € 500.000,-. Dit bedrag is door de provincie toegekend in het voorjaar van 2013. Voor het project Oostflank 1e fase is eveneens een bijdrage van € 500.000,- aangevraagd en toegekend in mei 2014.
Website
http://www.gelderland.nl/4/Home/Hier-werkt-de-provincie-Gelderland-aan/Bouwen-en-wonen/Impulsplan-Gelderse-woningmarkt.html
Opdrachtgever:
Provincie Gelderland
Periode:
2013 - 2013
Contacten
Drs. W. Post
J. Waalders
Details
Beoordeling helft subsidieaanvragen van Gelderse gemeenten t.b.v. 2e batch 2013 Impulsplan Wonen, provincie Gelderland
Website
http://www.talis.nl/Artikel/Ecologische-woonprojecten-Vossenpels-van-start.htm
Opdrachtgever:
Gemeente Wijchen
Periode:
2012 - 2013
Contact
Ir. B.J.A. Sneller, directeur
Details
Na afscheid genomen te hebben van AM Ontwikkeling is binnen een half jaar Klokontwikkeling geselecteerd die gegarandeerd 128 woningen inclusief een parkeergarage gaat bouwen als 1e fase van de Oostflank ontwikkeling in Wijchen. Het project is uiteindelijk opgeleverd in 2017 tijdens een aantrekkende woningmarkt!
Website
http://www.oostflankwijchen.nl/
Opdrachtgever:
Gemeente Soest
Periode:
2013
Contact
Mw. Drs. K.M. Borgman, Hoofd Projectbureau
Details
Workshop over gebiedsontwikkeling in lastige marktomstandigheden, met voorbeelden uit Wijchen en Campus-Noord in Soesterberg als case
Opdrachtgever:
Gemeente Groningen
Periode:
2011 - 2013
Contacten
Drs. M.P.F. de Gier, beleidsadviseur Detailhandel en Toerisme
Dhr. E.W. Mooij, Beleidsadviseur Economische Zaken
Details
Het project omvat zowel de Binnenstad-Oost als het Ebbingekwartier en is Europees aanbesteed
Website
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/01/26/heemskerk-steunt-winkelstraatmanagement-in-groningen.html
Opdrachtgever:
Gemeente Wijchen
Periode:
2011 - 2013
Contacten
Ir. B.J.A. Sneller, directeur
Ing. Marc Janssen, projectleider
Details
Woningbouwontwikkeling op inbreidingslocatie in Wijchen i.s.m. Talis, Proper Stok / Heijmans en Mecanoo Architecten
Website
http://tuinvanwoezik.nl
Opdrachtgever:
Gemeente Wijchen
Periode:
2005 - 2012
Contacten
Ir. B.J.A. Sneller, directeur
Ir. W.W. Man, hoofd Bouwbureau
Details
Herontwikkeling zuidoostelijk deel van het centrum van Wijchen door uitplaatsing en sloop van 2 scholen en een sporthal en de bouw van woningen met een ondergrondse, deels openbare, parkeergarage.
Website
http://www.wijchen.nl/
Opdrachtgever:
Stadsdeel Nieuw-West
Periode:
2011
Contacten
Drs. J. Sluisdom, beleidsadviseur Economische Zaken
Mw. Drs. S. Kaper, projectmanager Stedelijke Ontwikkeling
Details
Stadsdeel Nieuw-West heeft de ambitie om van de Sloterplas en zijn oevers een aantrekkelijk gebied voor (water)sport, cultuur, recreatie en ontmoeting te maken. Het stadsdeel wil de Sloterplas en de oevers verbeteren en beter positioneren als recreatiegebied. De toevoeging van horeca is hierbij onmisbaar. Stad+Straat heeft de ontwikkelingsvisie en -strategie hiervoor opgesteld.
Opdrachtgever:
Stadsdeel West
Periode:
2010 - 2011
Contacten
Mw. M. Bongaards, afdelingsmanager Economie en Cultuur
Mw. Drs. O. Nollen, beleidsmedewerker EZ
Details
De gemeente Amsterdam heeft verschillende wijken aangewezen als economische kansenzone, om daarmee de buurteconomie een extra impuls te geven. Ondernemers krijgen 50% subsidie op investeringen als verbouwing van hun bedrijfsruimte, verbetering van de voor- en zijgevels van hun bedrijfsruimte en inrichting en apparatuur.
Website
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2012-0/algemeen-nieuws-2012-0/nieuws-2010/06_juni/landlust_nu_ook/@336053/pagina/
Opdrachtgever:
Stadsdeel Nieuw-West
Periode:
2007 - 2010
Contacten
Mw. Drs. J. van den Broek, Directeur Stedelijke Ontwikkeling
Drs. J. Sluisdom, beleidsmedewerker Economische Zaken
Details
Organisatie meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht t.b.v. de herontwikkeling van Café Oostoever tot een hotel met grandcafé, multifunctionele zalen en ondergronds parkeren.
Website
http://www.geuzenveld.nl/
Opdrachtgever:
Stadsdeel West
Periode:
2008 - 2010
Contact
Dhr. N. Popma, Afdelingsmanager PPMB
Details
Zowel vanuit de politiek (horecabeleidsplan) als de buurt, bestond de gedachte om in het Erasmuspark een kleinschalige horecavestiging te realiseren. Na consultatie van een expertpanel is een programma van eisen opgesteld t.b.v. de selectie van een ontwikkelaar/exploitant. Tijdens de voorselectie van marktpartijen bleek de interesse voor een niet-seizoensgebonden horecavoorziening beperkt, mede door het strikte pré-advies van de Technische Advies Commissie (TAC). Besloten is tot een seizoensgebonden horecavoorziening in het beheerdersgebouw.
Website
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2012-0/algemeen-nieuws-2012-0/nieuws-2010/07_juli/stadsdeel_west_zoekt/@341436/pagina/