Indiening en toekenning dubbele subsidieaanvraag Impulsplan Wonen

  2014 - 2015
Stad+Straat heeft namens de gemeente Nijkerk twee subsidieaanvragen ingediend, één voor het herontwikkeling van het Baken en één voor de herinrichting van de Torenstraat/Vrijheidslaan.

Het project het baken in het centrum van Nijkerk betreft de sloop en nieuwbouw van de basisschool de Bakel en de bouw van 20 sociale zorgappartementen door Woningstichting Nijkerk. De herontwikkellocatie is gelegen aan de binnenring Torenstraat/Vrijheidslaan. De provincie heeft deze subsidieaanvraag van totaal  € 255.000,- volledig gehonoreerd.

Het project de herinrichting van de Torenstraat/Vrijheidslaan betreft fase 1 van deze binnenring rond het centrum en is onderdeel van de Ontwikkelingsvisie Torenstraat/Vrijheidslaan. De subsidieaanvraag voor dit project is afgewezen omdat er in deze fase onvoldoende contractuele zekerheid was voor de realisering van de aanpalende woningbouwprojecten, waardoor alleen de herinrichting van de openbare ruimte over bleef.

Opdrachtgever

Gemeente Nijkerk
Website

Contactpersoon

Mw. Drs. M.E. Veldhoen, Teamleider Ontwikkeling