Ontwikkeling horecavoorziening Erasmuspark

  2008 - 2010
Zowel vanuit de politiek (horecabeleidsplan) als de buurt, bestond de gedachte om in het Erasmuspark een kleinschalige horecavestiging te realiseren. Na consultatie van een expertpanel is een programma van eisen opgesteld t.b.v. de selectie van een ontwikkelaar/exploitant. Tijdens de voorselectie van marktpartijen bleek de interesse voor een niet-seizoensgebonden horecavoorziening beperkt, mede door het strikte pré-advies van de Technische Advies Commissie (TAC). Besloten is tot een seizoensgebonden horecavoorziening in het beheerdersgebouw.

Opdrachtgever

Stadsdeel West
Website

Contactpersoon

Dhr. N. Popma, Afdelingsmanager PPMB