Programma-management Groen om de Stad

  2018
Programmamanager t.b.v. de Ontwikkeling van drie stadsregionale parken rond Tilburg: Stadsbos 013, landschapspark Pauwels en het Vorstelijk Landschap (Moerenburg-Koningshoeven)

- 3 stadsregionale parken totaal 3.000 ha groot

- 2 ecologische verbindingen, ruim 20 km lang

- 48 miljoen euro investeren we samen met de gemeente Loon op Zand, provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO, Midpoint Brabant Leisure en de Efteling

- 6 miljoen aan 'groene' bijdrage door de gemeente Tilburg

- > 100 projecten, > ideeën uit de stad, > 50 partners

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg
Website

Contactpersoon

Ing. A. Wennink teammanager Natuur, Water en Ondergrond