Projectleider aanpak overlastgevende panden Middelland/Nieuwe Westen, Rotterdam

  2014 - 2016
Projectleider belast met de aanpak van overlastgevende panden in ruime zin (verloederd/achterstallig onderhoud, leegstaand of juist gekraakt, illegale activiteiten, etc.) in het kader van Mooi, Mooier Middelland.

lliantie Middelland en Mooi, Mooier Middelland!

De Alliantie Middelland, later omgedoopt tot Mooi, Mooier Middelland investeert de komende jaren intensief in het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud van de levendigheid in de wijk Middelland. Die naam is niet zomaar gekozen. Een Alliantie is een verbond, een partnerschap met een gezamenlijk doel. Samen met bewoners, ondernemers, de woningcorporatie, pandeigenaren en maatschappelijke organisaties werken we, in de vorm van co-creatie aan een sterke, veilige en plezierige wijk waarin iedereen het beste uit zichzelf én uit de wijk haalt.

Hoe doen we dat?

Er ligt een aantal opgaven om Middelland te verbeteren. Deze worden tegelijkertijd en in afstemming met elkaar aangepakt. Bewoners en ondernemers spelen hier een grote rol in door het proces van co-creatie. Alleen dan slagen we in de missie van Mooi, Mooier Middelland om de wijk duurzaam te verbeteren. Mooi, Mooier Middelland richt zich op de volgende onderwerpen: 

  • Aanpak leegstaande, verloederde (achterstallig onderhoud) en/of overlast gevende panden.

  • Aanpak overlast coffeeshops, horeca en overige bestemmingen.

  • Revitalisering winkelgebied 1e en 2e Middellandstraat.

  • Verdunning opvangvoorzieningen ’s Gravendijkwal en omgeving.

  • Sociale innovaties: werkgelegenheid, talentontwikkeling, schuldenproblematiek, schooluitval en buurtinitiatieven.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam
Website

Contactpersonen

Drs. Marcel van de Ven, Stadsmarinier Middelland/Nwe Westen, Directie Veiligheid
Mw. Ir. Marie José van Ansem, gebiedsaccountmanager Delfshaven, Stadsontwikkelintg