Projectleider Leefbaarheid, Mooi Mooier Middelland, Rotterdam

  2016 - 2018
Projectleider van de werkgroep Leefbaarheid binnen het co-creatie proces Mooi Mooier Middelland

De werkgroep Leefbaarheid is een van de werkgroepen binnen het co-creatie programma Mooi Mooier Middelland (2016 - 2018). De werkgroep richt zich op de bestrijding van overlast en de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in de wijk Middelland. Zij onderscheidt daarbij de volgende vier functioneel samenhangende aandachtsgebieden:

  1. Schoon:                 afvalverwijdering en reiniging
  2. Heel/Mooi:            onderhoud en uitstraling panden en verfraaiing wijk (aanpak dichte rolluiken,                                           achterstallig onderhoud en welstandexcessen)
  3. Veilig:                    aanpak overlast en criminaliteit
  4. Sociaal:                 bevordering buurtparticipatie 


Een Mooi, Mooier, Middelland kan alleen MOOIER worden als de rommel/het vuil en de overlast (‘de lelijkheid’) uit de wijk verdwijnen. Of in ieder geval flink verminderen. De werkgroep wil de uitstraling van de wijk verbeteren en de beleving veiliger maken door de verwijdering van dichte rolluiken, de aanpak van achterstallig onderhoud en gevelverbeteringen (welstand). De werkgroep werkt ook aan het verplaatsen/verwijderen van overlastgevende functies uit woonstraten (zoals bijvoorbeeld cafés). De werkgroep kijkt ook naar quickwins zoals verkeersdrempels om de verkeersveiligheid te verbeteren. Last but not least wil de werkgroep ook een aantal gevelgedichten en kunstwerken in gevellijsten realiseren.

De werkgroep werkt met een groep ‘buurtambassadeurs’( =vertegenwoordigers uit de verschillende buurten) om een goed beeld te hebben van de totale wijk.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam
Website

Contactpersonen

Mw. C.J.M. Zwinkels, programmamanager
Rob Overkamp, bewoner/voorzitter werkgroep