Quick scan bedrijfsvastgoed Spaanse Polder

  2016
Quick scan van de staat van het bedrijfsvastgoed in de Spaanse Polder en instrumentarium t.b.v. handhaving en verbetering van de uitstraling

De Spaanse Polder is een van de oudste bedrijventerreinen in Rotterdam en na de 2e WO als zodanig in gebruik genomen. De Spaanse Polder beslaat een oppervlakte van circa 125 hectare waarvan 11 hectare onder de gemeente Schiedam valt. Er zijn ruim 600 bedrijven gevestigd (waarvan 70 Schiedamse), die vooral de branches groothandel, reparatie, industrie, bouw en zakelijke dienstverlening vertegenwoordigen. Ruim 2700 huishoudens zijn afhankelijk van het bedrijventerrein.

Een globale schouw door het gebied laat zien dat er een grote verscheidenheid aan bedrijfsgebouwen is, van groot tot klein, van oud tot nieuw en in goede staat tot zeer verwaarloosd met achterstallig onderhoud. Een deel van de panden wekt de indruk (langdurig) leeg te staan. Sommige panden en straten hebben een dermate negatieve uitstraling dat ze als verloederd beschouwd kunnen worden. Om deze panden aan te kunnen pakken is het wenselijk om te inventariseren welke regels er cumulatief voor deze bedrijven gelden en welke regels als zodanig op dit moment worden overtreden op basis van het bestemmingsplan, bouwbesluit en erfpachtuitgiftevoorwaarden.

De quickscan heeft als doel een globale inventarisatie van “verloederde” bedrijfspanden te maken (typologie) en te inventariseren op welke voorwaarden er gehandhaafd kan worden op basis van het bouwbesluit en de erfpachtuitgiftevoorwaarden. De scan richt zich vooral op de panden en niet zozeer op het gebruik ervan. Wel is gekeken in hoeverre achterstallig onderhoud hand in hand gaat met leegstand.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam
Website

Contactpersoon

Drs. M. van de Ven, Stadsmarinier Spaanse Polder