Missie en werkterrein Stad+Straat

De passie, expertise en ervaring van Stad+Straat liggen bij het bedenken en daadwerkelijk tot stand brengen van creatieve en realistische ontwikkelingsstrategieën

Juist in deze tijd zijn er voor gemeenten volop kansen op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling en economische ontwikkeling. Er is veel te bereiken met:
• een ontwikkelings- en selectiestrategie op maat, waarmee concurrentie wordt geoptimaliseerd;
• het benaderen van de juiste marktpartijen (zowel investerend als eindgebruikers);
• programmatische afstemming;
• het optimaal aanwenden van mogelijke subsidies (bv Steen-Goed Benutten).
Gemeenten kunnen hierdoor, met behoud van regie, bijdragen aan hun beleidsdoelen op het gebied van woningbouw, winkelgebieden, wijkeconomie en bedrijventerreinen.
 
Stad+Straat vindt het een uitdaging om binnen elk krachtenveld van belangen tot levensvatbare oplossingen te komen met respect voor de expertise, ervaring en doelstellingen van alle partijen. En om die oplossingen vervolgens concreet vorm te geven via het projectmanagement ervan. Dat leidt in de praktijk tot betrokkenheid en uitstekende resultaten. Onze expertise en ervaring liggen op deze terreinen:

Integrale gebiedsontwikkeling, herstructurering en transformatie
• Ontwikkelingsstrategie en risicoanalyse
• Selectie/samenwerkingsstrategie
• Projectmanagement
• Verkrijgen provinciale subsidies (o.a. Steen-goed Benutten, provincie Gelderland)

Economische ontwikkeling en revitalisering
• Winkelgebieden
• Wijkontwikkeling en -economie
• Bedrijventerreinen, parkmanagement